POGOJI UPORABE

Z dostopom, brskanjem in / ali uporabo te spletne strani potrjujete, da ste prebrali, razumeli in se strinjali s temi pogoji ter da ste v skladu z vsemi veljavnimi zakoni, predpisi in pravilniki. Če se s temi pogoji ne strinjate, ne uporabljajte te spletne strani. Informacije na tej spletni strani so zgolj informativne narave in niso namenjene kot nasvet; informacij na tem mestu ne smete uporabljati za diagnozo ali zdravljenje kakršnih koli zdravstvenih težav ali zdravljenja. Pred začetkom kakršnega koli zdravljenja las se posvetujte z zdravnikom. Vsebina www.FOLIGAIN®.si je zaščitena z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, bazo podatkov in drugimi pravicami intelektualne lastnine. Vsebine iz FOLIGAIN® se ne sme uporabljati v komercialne namene ali kako drugače reproducirati, spreminjati, kopirati ali distribuirati.